TUẦN LỄ LOGITECH | Giảm Thêm Đến 20%

TUẦN LỄ LOGITECH | Giảm Thêm Đến 20%
TUẦN LỄ LOGITECH | Giảm Thêm Đến 20%

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình diễn ra từ 07/12 đến hết 14/12/2023

GIẢM THÊM 10% Khi mua từ 2 sản phẩm Logitech Không giới hạn giá trị khuyến mãi
GIẢM THÊM 20% Khi mua từ 3 sản phẩm Logitech Không giới hạn giá trị khuyến mãi

MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC

  • Chương trình giảm giá áp dụng trực tiếp trên các sản phẩm Logitech, không áp dụng trên tổng hóa đơn khi có sản phẩm khác
  • Chương trình không áp dụng đồng thời cùng chương trình khuyến mãi và Voucher giảm giá khác

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình diễn ra từ 07/12 đến hết 14/12/2023

GIẢM THÊM 10% Khi mua từ 2 sản phẩm Logitech
GIẢM THÊM 20% Khi mua từ 3 sản phẩm Logitech

MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC

  • Chương trình giảm giá áp dụng trực tiếp trên các sản phẩm Logitech, không áp dụng trên tổng hóa đơn khi có sản phẩm khác
  • Chương trình không áp dụng đồng thời cùng chương trình khuyến mãi và Voucher giảm giá khác

BÀN PHÍM

-17%
Original price was: 199.000 ₫.Current price is: 165.000 ₫.
-31%
Original price was: 890.000 ₫.Current price is: 615.000 ₫.
-34%
Original price was: 1.129.000 ₫.Current price is: 749.000 ₫.
-23%
Original price was: 1.149.000 ₫.Current price is: 890.000 ₫.
-16%
Original price was: 1.190.000 ₫.Current price is: 999.000 ₫.
-20%
Original price was: 1.190.000 ₫.Current price is: 950.000 ₫.
-18%
HOT
Original price was: 1.699.000 ₫.Current price is: 1.390.000 ₫.
-23%
Original price was: 2.199.000 ₫.Current price is: 1.690.000 ₫.
-14%
Original price was: 2.290.000 ₫.Current price is: 1.980.000 ₫.
-13%
Original price was: 2.590.000 ₫.Current price is: 2.249.000 ₫.
-15%
Original price was: 2.590.000 ₫.Current price is: 2.190.000 ₫.
-22%
Original price was: 2.690.000 ₫.Current price is: 2.090.000 ₫.
-16%
HOT
Original price was: 2.490.000 ₫.Current price is: 2.090.000 ₫.
-16%
HOT
Original price was: 2.490.000 ₫.Current price is: 2.090.000 ₫.
-6%
HOT
Original price was: 2.490.000 ₫.Current price is: 2.350.000 ₫.
-30%
HOT
Original price was: 3.399.000 ₫.Current price is: 2.390.000 ₫.
-11%
Original price was: 2.900.000 ₫.Current price is: 2.590.000 ₫.
-30%
Original price was: 4.490.000 ₫.Current price is: 3.160.000 ₫.
-7%
Original price was: 3.599.000 ₫.Current price is: 3.349.000 ₫.
-14%
Original price was: 4.390.000 ₫.Current price is: 3.790.000 ₫.
-17%
Original price was: 4.789.000 ₫.Current price is: 3.980.000 ₫.

BÀN PHÍM

-17%
Original price was: 199.000 ₫.Current price is: 165.000 ₫.
-31%
Original price was: 890.000 ₫.Current price is: 615.000 ₫.
-34%
Original price was: 1.129.000 ₫.Current price is: 749.000 ₫.
-23%
Original price was: 1.149.000 ₫.Current price is: 890.000 ₫.
-16%
Original price was: 1.190.000 ₫.Current price is: 999.000 ₫.
-20%
Original price was: 1.190.000 ₫.Current price is: 950.000 ₫.
-18%
HOT
Original price was: 1.699.000 ₫.Current price is: 1.390.000 ₫.
-23%
Original price was: 2.199.000 ₫.Current price is: 1.690.000 ₫.
-14%
Original price was: 2.290.000 ₫.Current price is: 1.980.000 ₫.
-13%
Original price was: 2.590.000 ₫.Current price is: 2.249.000 ₫.
-15%
Original price was: 2.590.000 ₫.Current price is: 2.190.000 ₫.
-22%
Original price was: 2.690.000 ₫.Current price is: 2.090.000 ₫.
-16%
HOT
Original price was: 2.490.000 ₫.Current price is: 2.090.000 ₫.
-16%
HOT
Original price was: 2.490.000 ₫.Current price is: 2.090.000 ₫.
-6%
HOT
Original price was: 2.490.000 ₫.Current price is: 2.350.000 ₫.
-30%
HOT
Original price was: 3.399.000 ₫.Current price is: 2.390.000 ₫.
-11%
Original price was: 2.900.000 ₫.Current price is: 2.590.000 ₫.
-30%
Original price was: 4.490.000 ₫.Current price is: 3.160.000 ₫.
-7%
Original price was: 3.599.000 ₫.Current price is: 3.349.000 ₫.
-14%
Original price was: 4.390.000 ₫.Current price is: 3.790.000 ₫.
-17%
Original price was: 4.789.000 ₫.Current price is: 3.980.000 ₫.

CHUỘT MÁY TÍNH

-42%
Original price was: 129.000 ₫.Current price is: 75.000 ₫.
-32%
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 170.000 ₫.
-15%
Original price was: 399.000 ₫.Current price is: 339.000 ₫.
-8%
Original price was: 440.000 ₫.Current price is: 405.000 ₫.
-33%
HOT
Original price was: 590.000 ₫.Current price is: 398.000 ₫.
-25%
Original price was: 599.000 ₫.Current price is: 450.000 ₫.
-31%
Original price was: 699.000 ₫.Current price is: 479.000 ₫.
-34%
Original price was: 890.000 ₫.Current price is: 590.000 ₫.
-16%
Original price was: 750.000 ₫.Current price is: 629.000 ₫.
-18%
Original price was: 790.000 ₫.Current price is: 650.000 ₫.
-14%
Original price was: 900.000 ₫.Current price is: 770.000 ₫.
-29%
Original price was: 1.390.000 ₫.Current price is: 990.000 ₫.
-10%
Original price was: 990.000 ₫.Current price is: 889.000 ₫.
-40%
Original price was: 1.590.000 ₫.Current price is: 949.000 ₫.
-19%
Original price was: 1.590.000 ₫.Current price is: 1.290.000 ₫.
-24%
Original price was: 1.999.000 ₫.Current price is: 1.510.000 ₫.
-36%
Original price was: 2.499.000 ₫.Current price is: 1.590.000 ₫.
-36%
Original price was: 1.790.000 ₫.Current price is: 1.150.000 ₫.
-26%
Original price was: 2.090.000 ₫.Current price is: 1.550.000 ₫.
-17%
Original price was: 1.990.000 ₫.Current price is: 1.650.000 ₫.
-11%
Original price was: 1.790.000 ₫.Current price is: 1.590.000 ₫.
-19%
Original price was: 2.090.000 ₫.Current price is: 1.690.000 ₫.
-17%
Original price was: 2.299.000 ₫.Current price is: 1.899.000 ₫.
-34%
Original price was: 2.790.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-34%
Original price was: 2.990.000 ₫.Current price is: 1.980.000 ₫.
-8%
Original price was: 2.390.000 ₫.Current price is: 2.190.000 ₫.
-12%
Original price was: 2.490.000 ₫.Current price is: 2.190.000 ₫.
-19%
Original price was: 2.690.000 ₫.Current price is: 2.190.000 ₫.
-15%
Original price was: 2.690.000 ₫.Current price is: 2.299.000 ₫.
-15%
Original price was: 2.690.000 ₫.Current price is: 2.299.000 ₫.
-19%
Original price was: 2.890.000 ₫.Current price is: 2.350.000 ₫.
-18%
HOT
Original price was: 2.990.000 ₫.Current price is: 2.450.000 ₫.
-10%
Original price was: 3.090.000 ₫.Current price is: 2.770.000 ₫.
-10%
Mới
Original price was: 3.090.000 ₫.Current price is: 2.770.000 ₫.
-21%
Original price was: 4.090.000 ₫.Current price is: 3.250.000 ₫.

CHUỘT MÁY TÍNH

-42%
Original price was: 129.000 ₫.Current price is: 75.000 ₫.
-32%
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 170.000 ₫.
-15%
Original price was: 399.000 ₫.Current price is: 339.000 ₫.
-8%
Original price was: 440.000 ₫.Current price is: 405.000 ₫.
-33%
HOT
Original price was: 590.000 ₫.Current price is: 398.000 ₫.
-25%
Original price was: 599.000 ₫.Current price is: 450.000 ₫.
-31%
Original price was: 699.000 ₫.Current price is: 479.000 ₫.
-34%
Original price was: 890.000 ₫.Current price is: 590.000 ₫.
-16%
Original price was: 750.000 ₫.Current price is: 629.000 ₫.
-18%
Original price was: 790.000 ₫.Current price is: 650.000 ₫.
-14%
Original price was: 900.000 ₫.Current price is: 770.000 ₫.
-29%
Original price was: 1.390.000 ₫.Current price is: 990.000 ₫.
-10%
Original price was: 990.000 ₫.Current price is: 889.000 ₫.
-40%
Original price was: 1.590.000 ₫.Current price is: 949.000 ₫.
-19%
Original price was: 1.590.000 ₫.Current price is: 1.290.000 ₫.
-24%
Original price was: 1.999.000 ₫.Current price is: 1.510.000 ₫.
-36%
Original price was: 2.499.000 ₫.Current price is: 1.590.000 ₫.
-36%
Original price was: 1.790.000 ₫.Current price is: 1.150.000 ₫.
-26%
Original price was: 2.090.000 ₫.Current price is: 1.550.000 ₫.
-17%
Original price was: 1.990.000 ₫.Current price is: 1.650.000 ₫.
-11%
Original price was: 1.790.000 ₫.Current price is: 1.590.000 ₫.
-19%
Original price was: 2.090.000 ₫.Current price is: 1.690.000 ₫.
-17%
Original price was: 2.299.000 ₫.Current price is: 1.899.000 ₫.
-34%
Original price was: 2.790.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-34%
Original price was: 2.990.000 ₫.Current price is: 1.980.000 ₫.
-8%
Original price was: 2.390.000 ₫.Current price is: 2.190.000 ₫.
-12%
Original price was: 2.490.000 ₫.Current price is: 2.190.000 ₫.
-19%
Original price was: 2.690.000 ₫.Current price is: 2.190.000 ₫.
-15%
Original price was: 2.690.000 ₫.Current price is: 2.299.000 ₫.
-15%
Original price was: 2.690.000 ₫.Current price is: 2.299.000 ₫.
-19%
Original price was: 2.890.000 ₫.Current price is: 2.350.000 ₫.
-18%
HOT
Original price was: 2.990.000 ₫.Current price is: 2.450.000 ₫.
-10%
Original price was: 3.090.000 ₫.Current price is: 2.770.000 ₫.
-10%
Mới
Original price was: 3.090.000 ₫.Current price is: 2.770.000 ₫.
-21%
Original price was: 4.090.000 ₫.Current price is: 3.250.000 ₫.

TAI NGHE

-20%
Original price was: 1.190.000 ₫.Current price is: 949.000 ₫.
-36%
Original price was: 1.550.000 ₫.Current price is: 990.000 ₫.
-19%
Original price was: 1.590.000 ₫.Current price is: 1.289.000 ₫.
-18%
Original price was: 1.690.000 ₫.Current price is: 1.390.000 ₫.
-20%
Original price was: 1.790.000 ₫.Current price is: 1.430.000 ₫.
-11%
Original price was: 1.890.000 ₫.Current price is: 1.690.000 ₫.
-40%
Original price was: 3.299.000 ₫.Current price is: 1.980.000 ₫.
-40%
Original price was: 3.290.000 ₫.Current price is: 1.980.000 ₫.
-29%
Original price was: 3.090.000 ₫.Current price is: 2.190.000 ₫.
-34%
3.590.000 
2.290.000 2.370.000 
-25%
Original price was: 3.590.000 ₫.Current price is: 2.699.000 ₫.
-29%
Original price was: 5.590.000 ₫.Current price is: 3.990.000 ₫.
-22%
Original price was: 5.990.000 ₫.Current price is: 4.700.000 ₫.

TAI NGHE

-20%
Original price was: 1.190.000 ₫.Current price is: 949.000 ₫.
-36%
Original price was: 1.550.000 ₫.Current price is: 990.000 ₫.
-19%
Original price was: 1.590.000 ₫.Current price is: 1.289.000 ₫.
-18%
Original price was: 1.690.000 ₫.Current price is: 1.390.000 ₫.
-20%
Original price was: 1.790.000 ₫.Current price is: 1.430.000 ₫.
-11%
Original price was: 1.890.000 ₫.Current price is: 1.690.000 ₫.
-40%
Original price was: 3.299.000 ₫.Current price is: 1.980.000 ₫.
-40%
Original price was: 3.290.000 ₫.Current price is: 1.980.000 ₫.
-29%
Original price was: 3.090.000 ₫.Current price is: 2.190.000 ₫.
-34%
3.590.000 
2.290.000 2.370.000 
-25%
Original price was: 3.590.000 ₫.Current price is: 2.699.000 ₫.
-29%
Original price was: 5.590.000 ₫.Current price is: 3.990.000 ₫.
-22%
Original price was: 5.990.000 ₫.Current price is: 4.700.000 ₫.

KHUYẾN MÃI HOT

BUILD PC – MÊ LY QUÀ ĐỈNH đến 2.990.000Đ

Build PC tại Nguyễn Vũ Store, nhận ngay ưu đãi đến 6.000.000đ cùng quà tặng...

LAPTOP CHUẨN GAMNG – ĐỈNH ƯU ĐÃI

Laptop gaming giảm đến 33%, miễn phí nâng cấp 16GB RAM, bộ quà tặng đến...

FULL BỘ PC chỉ từ 5.998.000đ

Build PC kèm màn hình tặng ngay Combo Gear cùng Voucher với tổng giá trị...

RƯỚC SIÊU DEAL VƯỢT BÃO “TASK”

Laptop văn phòng giảm đến 44%, bộ quà tặng đến 800K

CPU THẾ HỆ MỚI NHẬP TIỆC DEAL HỜI

CPU Intel thế hệ 12 13 14 giảm đến 3.5 triệu đồng

THU CŨ ĐỔI MỚI – DEAL HỜI PHƠI PHỚI

Thu cũ Đổi mới PC - Laptop trợ giá lên tới 1.5 triệu, giảm thêm...

HOTLINE

1900.571.269

FANPAGE

Nguyễn Vũ Store

Fanpage Nguyễn Vũ Store

MESSENGER

Tư Vấn Mua Hàng

ZALO

Báo Giá Build PC

TIKI

Giá Sốc Hôm Nay

SHOPEE

Gì Cũng Rẻ

LAZADA

Sale Gấp Bội

TIKTOK SHOP

Giá Cực Sốc

Logo Tiktok shop
Trợ lý ảo Hỗ trợ khách hàng

+

Hỗ trợ khách hàng