fbpx

GIÁNG SINH TUYỆT DIỆU – RINH DEAL TUYỆT PHẨM

GIÁNG SINH TUYỆT DIỆU - RINH DEAL TUYỆT PHẨM
GIÁNG SINH TUYỆT DIỆU - RINH DEAL TUYỆT PHẨM

Chương trình diễn ra từ 12/12 đến hết 25/12/2023

 
 

DUY NHẤT 25.12

ÁP DỤNG MUA HÀNG TRỰC TIẾP
Bắt đầu từ 11:00 ngày 25.12
Áp dụng khi mua trực tiếp tại cửa hàng
Quý Khách hàng được chọn tối đa 01 sản phẩm
DEAL TUYỆT PHẨM 25.12 | Giảm đến 88%
DEAL TUYỆT PHẨM 25.12 | Giảm đến 88%
DEAL TUYỆT PHẨM 25.12 | Giảm đến 88%
DEAL TUYỆT PHẨM 25.12 | Giảm đến 88%
DEAL TUYỆT PHẨM 25.12 | Giảm đến 88%
DEAL TUYỆT PHẨM 25.12 | Giảm đến 88%
ÁP DỤNG TOÀN HỆ THỐNG
Bắt đầu từ 00:00 ngày 25.12
Áp dụng khi đặt hàng qua website và mua trực tiếp tại cửa hàng
Quý Khách hàng được chọn tối đa 01 sản phẩm
DEAL TUYỆT PHẨM 25.12 | Giảm đến 88%
DEAL TUYỆT PHẨM 25.12 | Giảm đến 88%
DEAL TUYỆT PHẨM 25.12 | Giảm đến 88%

Chương trình diễn ra từ 12/12 đến hết 25/12/2023 hoặc đến khi hết số lượng khuyến mãi

 
 

LINH KIỆN MÁY TÍNH

DUY NHẤT 25.12

ÁP DỤNG MUA HÀNG TRỰC TIẾP

Bắt đầu từ 11:00 ngày 25.12
Áp dụng khi mua trực tiếp tại cửa hàng
Quý Khách hàng được chọn tối đa 01 sản phẩm
DEAL TUYỆT PHẨM 25.12 | Giảm đến 88%
DEAL TUYỆT PHẨM 25.12 | Giảm đến 88%
DEAL TUYỆT PHẨM 25.12 | Giảm đến 88%
DEAL TUYỆT PHẨM 25.12 | Giảm đến 88%
DEAL TUYỆT PHẨM 25.12 | Giảm đến 88%
DEAL TUYỆT PHẨM 25.12 | Giảm đến 88%

ÁP DỤNG TOÀN HỆ THỐNG

Bắt đầu từ 00:00 ngày 25.12
Áp dụng khi đặt hàng qua website và mua trực tiếp tại cửa hàng
Quý Khách hàng được chọn tối đa 01 sản phẩm
DEAL TUYỆT PHẨM 25.12 | Giảm đến 88%
DEAL TUYỆT PHẨM 25.12 | Giảm đến 88%
DEAL TUYỆT PHẨM 25.12 | Giảm đến 88%

LINH KIỆN MÁY TÍNH

MÀN HÌNH

MÀN HÌNH

BÀN PHÍM

-15%
2.190.000 

BÀN PHÍM

-15%
2.190.000 

CHUỘT MÁY TÍNH

-28%
-42%
-14%

LOA

CHUỘT

-28%
-42%
-15%