CHỐT ĐƠN XÔNG ĐẤT | Nhận Lì Xì Ngây Ngất

CHỐT ĐƠN XÔNG ĐẤT | Nhận Lì Xì Ngây Ngất

BUILD PC | LÌ XÌ THEO TẦM GIÁ

PC dưới 10 triệu
PC từ 10 đến dưới 25 triệu
PC từ 25 đến dưới 40 triệu
PC trên 40 triệu

Lì xì 100.000 VND
Lì xì 200.000 VND
Lì xì 300.000 VND
Lì xì 400.000 VND

BUILD PC | LÌ XÌ THEO TẦM GIÁ

Dưới 10 triệu
10 đến dưới 25 triệu
25 đến dưới 40 triệu
Trên 40 triệu

Lì xì 100.000 VND
Lì xì 200.000 VND
Lì xì 300.000 VND
Lì xì 400.000 VND

SẮM LAPTOP - LÌ XÌ 200.000 VND

SẮM LAPTOP – LÌ XÌ 200.000 VND

SẮM LAPTOP - LÌ XÌ 300.000 VND

SẮM LAPTOP – LÌ XÌ 300.000 VND

SẮM LAPTOP – LÌ XÌ 500.000 VND

SẮM LAPTOP - LÌ XÌ 500.000 VND

*Số lượng sản phẩm khuyến mãi có hạn
**Chương trình không áp dụng cùng chương trình khuyến mãi và Voucher giảm giá khác

KHUYẾN MÃI HOT

HOTLINE

1900.571.269

FANPAGE

Nguyễn Vũ Store

MESSENGER

Tư Vấn Mua Hàng

ZALO

Báo Giá Build PC

TIKI

Giá Sốc Hôm Nay

SHOPEE

Gì Cũng Rẻ

LAZADA

Sale Gấp Bội

Trợ lý ảo Hỗ trợ khách hàng

+

Hỗ trợ khách hàng