Lá tản nhiệt Thermaltake Pacific RL240 (CL-W012-AL00BL-A)

1.690.000 

Lá tản nhiệt Thermaltake Pacific RL240 (CL-W012-AL00BL-A)

1.690.000 

Danh mục: