Cấu hình Ryzen 7 3700X | 1060 6Gb

24.730.000 

Cấu hình Ryzen 7 3700X | 1060 6Gb

24.730.000 

Danh mục: Từ khóa: , , ,