Card màn hình GALAX GeForce® RTX 2080Ti HOF 10th Anniversary Edition

54.990.000 

Card màn hình GALAX GeForce® RTX 2080Ti HOF 10th Anniversary Edition

54.990.000