Card màn hình Asus GeForce RTX 2080 Super (DUAL-RTX2080 Super -O8G-EVO)

21.610.000  19.500.000 

Card màn hình Asus GeForce RTX 2080 Super (DUAL-RTX2080 Super -O8G-EVO)

21.610.000  19.500.000