Từ ngày 07/07/2021 đến ngày 21/07/2021

  • Khi mua PC tại Nguyễn Vũ Store giảm ngay 200.000đ
  • Tặng voucher giảm giá màn hình 200.000đ
  • Tặng voucher giảm giá 10% khi mua gear