linh kiện tối ưu

CPU – Bộ vi xử lý

CPU Intel Core i3-8350K (4.0GHz,8 MB)

4.450.000 

CPU – Bộ vi xử lý

CPU Intel Core I3-8100 (3.6GHz)

3.250.000 
5.400.000 

CPU – Bộ vi xử lý

CPU Intel Core I7-8700 (3.2GHz)

9.800.000 

CPU – Bộ vi xử lý

CPU Intel Core I7-8700K (3.7GHz)

9.800.000 

DOWNLOAD