Showing all 14 results

CẤU HÌNH INTEL

Intel i5 9400F GTX 1650 4Gb

12.900.000 

CẤU HÌNH INTEL

Intel I3 9100F GTX1650 4Gb

10.990.000 
11.490.000 
12.500.000 
10.990.000 
Đã thích
10.990.000 
Đã thích
9.990.000 
15.880.000 
59.850.000 

CẤU HÌNH INTEL

Cấu hình 9100F 1650 4Gb

11.280.000 
15.880.000 
59.850.000 

CẤU HÌNH INTEL

Cấu hình 9100F 1650 4Gb

11.280.000 
33.080.000