BUILD PC - GIẢM GIÁ NGÀY TẾT

Chương trình áp dụng từ ngày 06-01-2021 đến hết ngày 10/02/2021

Khách hàng lắp PC tự chọn tại Nguyễn Vũ Store sẽ được nhận ngay Voucher tiền mặt tương ứng:

BUILD PC – GIẢM GIÁ NGÀY TẾT 1
BUILD PC – GIẢM GIÁ NGÀY TẾT 2
BUILD PC – GIẢM GIÁ NGÀY TẾT 3
BUILD PC – GIẢM GIÁ NGÀY TẾT 4
BUILD PC – GIẢM GIÁ NGÀY TẾT 5
BUILD PC – GIẢM GIÁ NGÀY TẾT 6
BUILD PC – GIẢM GIÁ NGÀY TẾT 7
BUILD PC – GIẢM GIÁ NGÀY TẾT 7

*Lưu ý: Voucher có thể áp dụng ngay hoặc cho những đơn hàng kế tiếp khi mua sắm tại Nguyễn Vũ Store

*Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác

CẤU HÌNH PC THAM KHẢO