TRẢ GÓP MIRAE ASSET

THÔNG TIN CHUNG

 1. Khu vực áp dụng: Chi nhánh Nguyễn Vũ Store
 2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng từ 18 – 65 tuổi
 3. Tổng đài: 1900 571 269

THÔNG TIN KHOẢN VAY

 1. Khoản vay tối thiểu: 3 triệu
 2. Khoản vay tối đa: 70 triệu
 3. Mức trả trước tối thiểu: 20%
 4. Phí bảo hiểm: Tuỳ thuộc vào khoản vay
 5. Phí thu hộ: Miễn phí

THÔNG TIN THỦ TỤC

 • Thủ tục: 

Khoản vay <=15 triệu: CMND + GPLX / Hộ khẩu
Khoản vay từ 15 triệu đến 30 triệu: CMND + HK + chứng minh cư trú.
Khoản vay >= 30 triệu: CMND + HK + Chứng minh thu nhập + Chứng minh cư trú.

 • Thời gian duyệt hồ sơ: 30 – 45 phút
STT KHOẢN VAY 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 15 THÁNG 18 THÁNG 21 THÁNG
1 3.000.000 610.000 432.000        
2 3.500.000 709.000 502.000        
3 4.000.000 809.000 571.000 453.000      
4 4.500.000 908.000 641.000 509.000      
5 5.000.000 1.008.000 711.000 564.000      
6 5.500.000 1.107.000 781.000 619.000      
7 6.000.000 1.207.000 851.000 674.000      
8 6.500.000 1.306.000 921.000 729.000      
9 7.000.000 1.406.000 991.000 784.000      
10 7.500.000 1.506.000 1.061.000 839.000      
11 8.000.000 1.605.000 1.130.000 894.000      
12 8.500.000 1.705.000 1.200.000 950.000      
13 9.000.000 1.804.000 1.270.000 1.005.000      
14 9.500.000 1.904.000 1.340.000 1.060.000      
15 10.000.000 2.003.000 1.410.000 1.115.000 939.000 823.000  
16 10.500.000 2.103.000 1.480.000 1.170.000 986.000 864.000  
17 11.000.000 2.202.000 1.550.000 1.225.000 1.032.000 905.000  
18 11.500.000 2.302.000 1.620.000 1.280.000 1.078.000 945.000  
19 12.000.000 2.401.000 1.689.000 1.335.000 1.125.000 986.000  
20 12.500.000 2.501.000 1.759.000 1.391.000 1.171.000 1.026.000  
21 13.000.000 2.600.000 1.829.000 1.446.000 1.271.000 1.067.000  
22 13.500.000 2.700.000 1.899.000 1.501.000 1.264.000 1.107.000  
23 14.000.000 2.800.000 1.969.000 1.557.000 1.310.000 1.148.000  
24 14.500.000 2.899.000 2.039.000 1.611.000 1.356.000 1.188.000  
25 14.900.000 2.979.000 2.095.000 1.655.000 1.394.000 1.221.000  
26 14.990.000 2.997.000 2.107.000 1.665.000 1.402.000 1.228.000  
27 14.999.000 2.998.000 2.109.000 1.666.000 1.403.000 1.229.000  
28 15.000.000     1.721.000 1.449.000 1.269.000 1.143.000
29 16.000.000     1.776.000 1.496.000 1.310.000 1.179.000

TRẢ GÓP HD SAISON

THÔNG TIN CHUNG

 1. Khu vực áp dụng: Chi nhánh Nguyễn Vũ Store
 2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng từ 20 tuổi
 3. Tổng đài: 1900 571 269

THÔNG TIN KHOẢN VAY

 1. Khoản vay tối thiểu: 2 triệu
 2. Khoản vay tối đa: 20 triệu
 3. Mức trả trước tối thiểu: 30%
 4. Phí bảo hiểm: Tuỳ thuộc vào khoản vay
 5. Phí thu hộ: 12.000 đ

THÔNG TIN THỦ TỤC

 • Thủ tục: 

Khoản vay < 10 triệu: CMND/CCCD + Giấy phép lái xe
Khoản vay >= 10 triệu: CMND/CCCD + Hộ khẩu + Hóa đơn điện/nước

 • Thời gian duyệt hồ sơ: 10 – 20 phút
STT KHOẢN VAY 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG
1 2.000.000 406.000 283.000  
2 2.500.000 504.000 351.000 281.000
3 3.000.000 602.000 418.000 334.000
4 3.500.000 700.000 486.000 388.000
5 4.000.000 799.000 554.000 441.000
6 4.500.000 897.000 621.000 495.000
7 5.000.000 996.000 689.000 549.000
8 5.500.000 1.094.000 756.000 602.000
9 6.000.000 1.192.000 824.000 656.000
10 6.500.000 1.290.000 891.000 710.000
11 7.000.000 1.389.000 960.000 763.000
12 7.500.000 1.487.000 1.027.000 817.000
13 8.000.000 1.586.000 1.095.000 870.000
14 8.500.000 1.683.000 1.162.000 924.000
15 9.000.000 1.782.000 1.230.000 978.000
16 9.500.000 1.880.000 1.296.000 1.031.000
17 10.000.000 1.978.000 1.366.000 1.085.000
18 10.500.000 2.076.000 1.432.000 1.138.000
19 11.000.000 2.176.000 1.501.000 1.192.000
20 11.500.000 2.273.000 1.567.000 1.246.000
21 12.000.000 2.372.000 1.636.000 1.299.000
22 12.500.000 2.470.000 1.703.000 1.353.000
23 13.000.000 2.569.000 1.772.000 1.407.000
24 13.500.000 2.666.000 1.838.000 1.460.000
25 14.000.000 2.766.000 1.907.000 1.514.000
26 14.500.000 2.863.000 1.973.000 1.567.000
27 15.000.000 2.962.000 2.042.000 1.621.000
28 15.500.000 3.059.000 2.108.000 1.675.000
29 16.000.000 3.158.000 2.177.000 1.728.000
30 16.500.000 3.255.000 2.243.000 1.782.000
31 17.000.000 3.356.000 2.313.000 1.835.000
32 17.500.000 3.452.000 2.379.000 1.889.000
33 18.000.000 3.552.000 2.448.000 1.943.000
34 18.500.000 3.648.000 2.514.000 1.996.000
35 19.000.000 3.748.000 2.583.000 2.049.000
36 19.500.000 3.846.000 2.649.000 2.104.000
37 20.000.000 3.943.000 2.717.000 2.157.000

trả góp laptopXem tất cả

trả góp pcXem tất cả

-12%