THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH
07/07 – 21/07/2023

ĐẶC QUYỀN HỌC SINH – SINH VIÊN
Tặng ngay Voucher trị giá 300K

 
 

TIẾT KIỆM đến
2.000.000 VND

QUÀ TẶNG trị giá đến
2.000.000 VND

TRẢ GÓP chỉ từ
900.000 VND

-44%
Giá Sốc
Original price was: 13.490.000 ₫.Current price is: 7.490.000 ₫.
-26%
Original price was: 13.490.000 ₫.Current price is: 9.990.000 ₫.
-32%
Giá Sốc
Original price was: 14.190.000 ₫.Current price is: 9.590.000 ₫.
-25%
Giá Sốc
Original price was: 15.990.000 ₫.Current price is: 11.990.000 ₫.
-13%
Original price was: 15.990.000 ₫.Current price is: 13.990.000 ₫.
-20%
Original price was: 17.490.000 ₫.Current price is: 13.990.000 ₫.
-26%
Original price was: 21.990.000 ₫.Current price is: 16.240.000 ₫.
-27%
Original price was: 21.990.000 ₫.Current price is: 15.990.000 ₫.
-27%
Original price was: 21.990.000 ₫.Current price is: 15.990.000 ₫.

TIẾT KIỆM đến
2.000.000Đ

QUÀ TẶNG đến
2.000.000Đ

TRẢ GÓP từ
900.000Đ

-44%
Giá Sốc
Original price was: 13.490.000 ₫.Current price is: 7.490.000 ₫.
-26%
Original price was: 13.490.000 ₫.Current price is: 9.990.000 ₫.
-32%
Giá Sốc
Original price was: 14.190.000 ₫.Current price is: 9.590.000 ₫.
-25%
Giá Sốc
Original price was: 15.990.000 ₫.Current price is: 11.990.000 ₫.
-13%
Original price was: 15.990.000 ₫.Current price is: 13.990.000 ₫.
-20%
Original price was: 17.490.000 ₫.Current price is: 13.990.000 ₫.
-26%
Original price was: 21.990.000 ₫.Current price is: 16.240.000 ₫.
-27%
Original price was: 21.990.000 ₫.Current price is: 15.990.000 ₫.
-27%
Original price was: 21.990.000 ₫.Current price is: 15.990.000 ₫.

XEM CHI TIẾT

-40%
Original price was: 149.000 ₫.Current price is: 89.000 ₫.
-22%
Original price was: 460.000 ₫.Current price is: 360.000 ₫.
-8%
Original price was: 440.000 ₫.Current price is: 405.000 ₫.
-34%
Original price was: 890.000 ₫.Current price is: 590.000 ₫.
-16%
Original price was: 750.000 ₫.Current price is: 629.000 ₫.
-14%
Original price was: 900.000 ₫.Current price is: 770.000 ₫.
-10%
Original price was: 990.000 ₫.Current price is: 890.000 ₫.
-36%
Original price was: 1.790.000 ₫.Current price is: 1.150.000 ₫.
-26%
Original price was: 2.090.000 ₫.Current price is: 1.550.000 ₫.
-36%
Original price was: 2.499.000 ₫.Current price is: 1.590.000 ₫.
-19%
Original price was: 2.690.000 ₫.Current price is: 2.190.000 ₫.
-15%
Original price was: 2.690.000 ₫.Current price is: 2.299.000 ₫.
-40%
Original price was: 149.000 ₫.Current price is: 89.000 ₫.
-22%
Original price was: 460.000 ₫.Current price is: 360.000 ₫.
-8%
Original price was: 440.000 ₫.Current price is: 405.000 ₫.
-34%
Original price was: 890.000 ₫.Current price is: 590.000 ₫.
-16%
Original price was: 750.000 ₫.Current price is: 629.000 ₫.
-14%
Original price was: 900.000 ₫.Current price is: 770.000 ₫.
-10%
Original price was: 990.000 ₫.Current price is: 890.000 ₫.
-36%
Original price was: 1.790.000 ₫.Current price is: 1.150.000 ₫.
-26%
Original price was: 2.090.000 ₫.Current price is: 1.550.000 ₫.
-36%
Original price was: 2.499.000 ₫.Current price is: 1.590.000 ₫.
-19%
Original price was: 2.690.000 ₫.Current price is: 2.190.000 ₫.
-15%
Original price was: 2.690.000 ₫.Current price is: 2.299.000 ₫.
-17%
Original price was: 299.000 ₫.Current price is: 249.000 ₫.
-18%
Original price was: 425.000 ₫.Current price is: 349.000 ₫.
-17%
Original price was: 650.000 ₫.Current price is: 539.000 ₫.
-31%
Original price was: 890.000 ₫.Current price is: 615.000 ₫.
890.000 940.000 
859.000 940.000 
-11%
Original price was: 999.000 ₫.Current price is: 890.000 ₫.
-25%
-29%
HOT
Original price was: 1.390.000 ₫.Current price is: 990.000 ₫.
-7%
1.390.000 
1.199.000 1.290.000 
-20%
Original price was: 1.690.000 ₫.Current price is: 1.350.000 ₫.
-15%
Original price was: 1.399.000 ₫.Current price is: 1.190.000 ₫.
-10%
Original price was: 1.499.000 ₫.Current price is: 1.350.000 ₫.
-37%
Original price was: 2.690.000 ₫.Current price is: 1.689.000 ₫.
-14%
Original price was: 2.090.000 ₫.Current price is: 1.790.000 ₫.
-4%
Original price was: 2.599.000 ₫.Current price is: 2.490.000 ₫.
-12%
Original price was: 2.590.000 ₫.Current price is: 2.290.000 ₫.
-8%
Original price was: 2.490.000 ₫.Current price is: 2.290.000 ₫.
-31%
Original price was: 2.890.000 ₫.Current price is: 1.990.000 ₫.
-36%
Original price was: 4.590.000 ₫.Current price is: 2.950.000 ₫.
-40%
Original price was: 4.990.000 ₫.Current price is: 2.990.000 ₫.
-17%
Original price was: 299.000 ₫.Current price is: 249.000 ₫.
-18%
Original price was: 425.000 ₫.Current price is: 349.000 ₫.
-17%
Original price was: 650.000 ₫.Current price is: 539.000 ₫.
-31%
Original price was: 890.000 ₫.Current price is: 615.000 ₫.
890.000 940.000 
859.000 940.000 
-11%
Original price was: 999.000 ₫.Current price is: 890.000 ₫.
-25%
-29%
HOT
Original price was: 1.390.000 ₫.Current price is: 990.000 ₫.
-7%
1.390.000 
1.199.000 1.290.000 
-20%
Original price was: 1.690.000 ₫.Current price is: 1.350.000 ₫.
-15%
Original price was: 1.399.000 ₫.Current price is: 1.190.000 ₫.
-10%
Original price was: 1.499.000 ₫.Current price is: 1.350.000 ₫.
-37%
Original price was: 2.690.000 ₫.Current price is: 1.689.000 ₫.
-14%
Original price was: 2.090.000 ₫.Current price is: 1.790.000 ₫.
-4%
Original price was: 2.599.000 ₫.Current price is: 2.490.000 ₫.
-12%
Original price was: 2.590.000 ₫.Current price is: 2.290.000 ₫.
-8%
Original price was: 2.490.000 ₫.Current price is: 2.290.000 ₫.
-31%
Original price was: 2.890.000 ₫.Current price is: 1.990.000 ₫.
-36%
Original price was: 4.590.000 ₫.Current price is: 2.950.000 ₫.
-40%
Original price was: 4.990.000 ₫.Current price is: 2.990.000 ₫.
-21%
Original price was: 490.000 ₫.Current price is: 389.000 ₫.
-19%
Original price was: 1.590.000 ₫.Current price is: 1.289.000 ₫.
-40%
Original price was: 3.290.000 ₫.Current price is: 1.980.000 ₫.
-18%
Original price was: 3.290.000 ₫.Current price is: 2.690.000 ₫.
-34%
3.590.000 
2.290.000 2.370.000 
-25%
Original price was: 3.590.000 ₫.Current price is: 2.699.000 ₫.
-21%
Original price was: 490.000 ₫.Current price is: 389.000 ₫.
-19%
Original price was: 1.590.000 ₫.Current price is: 1.289.000 ₫.
-40%
Original price was: 3.290.000 ₫.Current price is: 1.980.000 ₫.
-18%
Original price was: 3.290.000 ₫.Current price is: 2.690.000 ₫.
-34%
3.590.000 
2.290.000 2.370.000 
-25%
Original price was: 3.590.000 ₫.Current price is: 2.699.000 ₫.
-24%
HOT
Original price was: 16.990.000 ₫.Current price is: 12.990.000 ₫.
-31%
Original price was: 3.390.000 ₫.Current price is: 2.350.000 ₫.
-38%
HOT
Original price was: 3.990.000 ₫.Current price is: 2.490.000 ₫.
-19%
Original price was: 3.340.000 ₫.Current price is: 2.690.000 ₫.
-19%
Original price was: 4.550.000 ₫.Current price is: 3.690.000 ₫.
-21%
Original price was: 6.590.000 ₫.Current price is: 5.190.000 ₫.
-7%
Original price was: 6.300.000 ₫.Current price is: 5.890.000 ₫.
-22%
Original price was: 8.990.000 ₫.Current price is: 6.990.000 ₫.
-28%
Original price was: 3.390.000 ₫.Current price is: 2.430.000 ₫.
-31%
Original price was: 3.390.000 ₫.Current price is: 2.350.000 ₫.
-38%
HOT
Original price was: 3.990.000 ₫.Current price is: 2.490.000 ₫.
-19%
Original price was: 3.340.000 ₫.Current price is: 2.690.000 ₫.
-19%
Original price was: 4.550.000 ₫.Current price is: 3.690.000 ₫.
-21%
Original price was: 6.590.000 ₫.Current price is: 5.190.000 ₫.
-7%
Original price was: 6.300.000 ₫.Current price is: 5.890.000 ₫.
-22%
Original price was: 8.990.000 ₫.Current price is: 6.990.000 ₫.
-28%
Original price was: 3.390.000 ₫.Current price is: 2.430.000 ₫.
-18%
Original price was: 560.000 ₫.Current price is: 460.000 ₫.
-21%
Original price was: 759.000 ₫.Current price is: 599.000 ₫.
-6%
Original price was: 390.000 ₫.Current price is: 365.000 ₫.
-14%
Original price was: 690.000 ₫.Current price is: 590.000 ₫.
-22%
Original price was: 1.390.000 ₫.Current price is: 1.080.000 ₫.
-43%
Original price was: 690.000 ₫.Current price is: 390.000 ₫.
-22%
Original price was: 830.000 ₫.Current price is: 649.000 ₫.
-20%
Original price was: 990.000 ₫.Current price is: 790.000 ₫.
-28%
Original price was: 1.930.000 ₫.Current price is: 1.390.000 ₫.
-17%
Original price was: 1.750.000 ₫.Current price is: 1.450.000 ₫.

 

Chương trình không áp dụng cùng Chương trình khuyến mãi và Voucher giảm giá khác

-18%
Original price was: 560.000 ₫.Current price is: 460.000 ₫.
-21%
Original price was: 759.000 ₫.Current price is: 599.000 ₫.
-6%
Original price was: 390.000 ₫.Current price is: 365.000 ₫.
-14%
Original price was: 690.000 ₫.Current price is: 590.000 ₫.
-22%
Original price was: 1.390.000 ₫.Current price is: 1.080.000 ₫.
-43%
Original price was: 690.000 ₫.Current price is: 390.000 ₫.
-22%
Original price was: 830.000 ₫.Current price is: 649.000 ₫.
-20%
Original price was: 990.000 ₫.Current price is: 790.000 ₫.
-28%
Original price was: 1.930.000 ₫.Current price is: 1.390.000 ₫.
-17%
Original price was: 1.750.000 ₫.Current price is: 1.450.000 ₫.

*Chương trình không áp dụng cùng Chương trình khuyến mãi và Voucher giảm giá khác

HOTLINE

1900.571.269

FANPAGE

Nguyễn Vũ Store

Fanpage Nguyễn Vũ Store

MESSENGER

Tư Vấn Mua Hàng

ZALO

Báo Giá Build PC

TIKI

Giá Sốc Hôm Nay

SHOPEE

Gì Cũng Rẻ

LAZADA

Sale Gấp Bội

TIKTOK SHOP

Giá Cực Sốc

Logo Tiktok shop
Trợ lý ảo Hỗ trợ khách hàng

+

Hỗ trợ khách hàng